-->

trešdiena, 2017. gada 20. septembris

7.klasei pārbaudes darbs

Atvērt saiti uz pārbaudes darbu

trešdiena, 2015. gada 21. janvāris

Informācijas par gada ienākumu deklerāciju iesniegšanu


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūto ienākumu jāiesniedz VID no 2015.gada 1.marta, tādēļ arī šobrīd tā vēl nav pieejama VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (VID EDS). Arī papīra formātā gada ienākumu deklarāciju par 2014.gadu aicinām iesniegt, sākot ar 2015.gada 2.martu (jo 1.marts ir brīvdiena).

SAITE UZ PILNU TEKSTU
Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2014.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) no 2015.gada 1.marta līdz pat 2018.gada 16.jūnijam). Tāpat 2015.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2012. un 2013.gadu.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti laikā no 2015.gada 1.marta līdz 1.jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2014.gadā pārsniedza 3600eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

piektdiena, 2014. gada 26. decembris

Izmaiņas likumos no 2015.gada 1.janvāra

Lielāka minimālā darba alga
No līdzšinējiem 320 uz 360 eiro palielināts minimālās mēneša darba algas apmērs.
Samazināta algas nodokļa likme
No līdzšinējiem 24 uz 23 procentiem samazināta iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme.
Nodokļa atvieglojums par bērniem, kas strādā vasaras brīvlaikā
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādājamām personām piemēros arī par bērniem līdz 19 gadu vecumam, kas mācās un vasaras brīvlaikā saņem ar nodokli apliekamu ienākumu.
Ģimenes valsts pabalsts atkarībā no bērnu skaita
Par pirmo bērnu ģimenes valsts pabalsts būs 11,38 eiro, par otro - 22,76 eiro, bet par trešo un katru nākamo bērnu - 34,14 eiro.
Brīvdiena pēc Dziesmu svētkiem
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena noteikta par svētku diena, un, ja noslēguma koncerts iekritīs sestdienā vai svētdienā, nākamā darbdiena būs brīvdiena.
Mikrouzņēmuma ienākuma nodoklis – 11 procenti
2015.gadā nodokļa likme mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem noteikta 11 procentu apmērā līdzšinējo 9 procentu vietā.

Citas izmaiņas sk.:

Ziemassvētku pasākumi Auces vsk. 18.12.2014.


trešdiena, 2014. gada 1. oktobris

trešdiena, 2014. gada 2. aprīlis

Ienākumu deklarācijas

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti līdz 2014.gada 2.jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:
 • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.),
 • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
 • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2013.gadā pārsniedza 2160 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
 • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no kapitāla, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
 • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
VID aicina iedzīvotājus iesniegt gada ienākumu deklarāciju ērtā un drošā veidā jebkurā sev piemērotā laikā un vietā elektroniski, izmantojot EDS. Lai kļūtu par EDS lietotāju, personai ir jāaizpilda iesniegums un jānoslēdz līgums ar VID. Iesniegums un līgums pieejams VID mājaslapā sadaļā «Noderīgi / Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) / Kā kļūt par EDS lietotāju?».

Savukārt, fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem (čekiem un kvītīm) no 2014.gada 1.marta līdz pat 2017.gada 16.jūnijam. Tāpat 2014.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2011. un 2012.gadu.

Pilns raksts portālā www.apollo.lv saite

otrdiena, 2013. gada 17. decembris

Dažas no izmaiņām, kas mūs skars no 2014.gada 1.janvāra

 • Minimālā mēneša darba alga būs 320 euro (Ls 225). Minimālā stundas tarifa likme strādājošiem būs 1,933 euro (Ls 1,359), pusaudžiem un cilvēkiem, kuri pakļauti īpašam riskam - 2,209 euro (Ls 1,554).
 • Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs.
 • Vispārējais pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs sasniegts 65 gadu vecums. 2014. gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši.
 • Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs sasniegts 63 gadu vecums. 2014. gadā tas būs 60 gadi un 3 mēneši.
 • Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas saņemšanai palielināsies no 10 līdz 15 gadiem.
 • Pensiju piešķirs ar dienu, kad radušās tiesības uz to, taču ne agrāk kā 6 mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms pensijas pieprasījuma iesniegšanas.
sīkāka informācija LM mājas lapā: http://www.lm.gov.lv/news/id/5245